โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้เข้าร่วมกิจกรรม โ…

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าเกษม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ…