หน้าแรก

หัวเว็ป2566
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227_5
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227_8
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227_9
ประชุมครู_221227
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_230104_13
ทหารจิตอาสา_221214_6
กิจกรรมคริสต์มาสปีใหม่_221227
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227_1
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227_2
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227_6
เรียน-แข่งขันของนักเรียน_221227_10
ถวายพระพร_230110
ถวายพระพร_230110_1
ถวายพระพร_230110_2
ถวายพระพร_230110_3
ถวายพระพร_230110_21
ถวายพระพร_230110_22
นิเทศการสอนครู_230217_0
S__356122626
ตรวจฟันงานอนามัยหยอดทรายกันยุง_230217_0
นิเทศการสอนครู_230217_9
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 19 พค 66_230523_65
LINE_ALBUM_ประชุมผู้ปกครอง 19 พค 66_230523_66
88888
777
LINE_ALBUM_14566_230514_25
LINE_ALBUM_14566_230514_16
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow


ประกาศเจตจำนง “โรงเรียนสุจริต”

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 8, 2023

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 8, 2023

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านท่าเกษม ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านท่าเกษมจัดประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านท่าเก […]

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

พฤษภาคม 23, 2023

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

พฤษภาคม 23, 2023

แสดงความยินดีกับครูวิชุดา นาชัยฤทธิ์ ในการย้ายสถานศึกษา

ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรแสดงความยินดีกับคุณครูวิชุดา นาช […]

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

พฤษภาคม 23, 2023