หน้าแรก

287255931_3297353677260044_2628642323937959726_n
พิธีไหว้ครู2565_220616_44
คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม_220808
คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม_220808_3
คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม_220808_5
คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม_220808_6
คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม_220808_8
คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม_220808_10
คณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม_220808_11
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow


ประกาศเจตจำนง “โรงเรียนสุจริต”

ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา 15.30 น. พร้อมกัน

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา-2019 เข้าสู่สภาวะปกติ
โรงเรียนบ้านท่าเกษม ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ให้นักเรียน ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา15.30 น. พร้อมกัน
❤️ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับบุตรหลานบริเวณด้านนอกหน้าประตูโรงเรียน
🚫 ไม่อนุญาตให้เข้ามารับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
จึงแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

Napaporn Kaewpraphan

มิถุนายน 12, 2022

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

สิงหาคม 28, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 24, 2021