กิจกรรมบ้านนักวิทยาสตร์น้อยของนักเรียนอนุบาลครูจรัสศรี เพียแก้ว ครูวิชุดา นาชัยฤทธิ์ ได้นำกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล

กิจกรรมบ้านนักวิทยาสตร์น้อยของนักเรียนอนุบาลครูจรัสศรี เพียแก้ว ครูวิชุดา นาชัยฤทธิ์ ได้นำกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน เกิดพัฒนาการ เกิดการเรียนรู้ในด้านความรู้ และทักษะ นักเรียนมีความสนใจในการเรียนอย่างยิ่ง