โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเกษมเข้ามาซ่อมแซม ติดตั้งเชือกเสาธงชาติของโรงเรียนที่ขาด เนื่องจากการใช้งาน นอกจากนี้เจ้าที่ยังซ่อมแซม ติดตั้งหลอดไฟทางบริเวณถนนโรงเรียนผู้

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเกษมเข้ามาซ่อมแซม ติดตั้งเชือกเสาธงชาติของโรงเรียนที่ขาด เนื่องจากการใช้งาน นอกจากนี้เจ้าที่ยังซ่อมแซม ติดตั้งหลอดไฟทางบริเวณถนน

โรงเรียนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้