แจ้งปิดเรียนแบบ on-site ในสถานศึกษา

ให้นักเรียนเรียนรู้อยู่บ้านโดยการรับใบงาน ใบกิจกรรม ไปทำที่บ้านโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา ตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564