เกษียณคุณครูสมหมาย บรรดิษเสน

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูสมหมาย บรรดิษเสน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเกษม