ขอสนับสนุนของขวัญวันเด็ก

โรงเรียนบ้านท่าเกษมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนของขวัญ อาหาร ของเล่นของใช้ และบริจากทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. – 12.00 น. สามารถติดต่อเพื่อมอบของขวัญได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ผอ.ทิพนารา 061-4415095 คุณครูจินตนา 092-5822266 คุณครูนภาพร 098-7856566คุณครูวาสนา 061-3871946 คุณครูสมหญิง 097-2619005