หยอดทรายอะเบทป้องกันยุงลาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม และอสม.ท่าเกษม เข้าหยอดทรายอะเบทป้องกันยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม