สอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้รับแต่งต้ั้งจาก สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม เป็นประธานสนามสอบ