เทศบาลตำบลท่าเกษมเข้าบริการซ่อมแซมระบบไฟโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ท่านายกวิเชียร สุคนธประธีป นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าเกษม ท่าเลขาฐากฤชภ์ ทองเกิด (ดาบ รณ) ให้การสนับสนุนนำทีมกองช่างเข้าซ่อมแซมระบบไฟโรงเรียนบ้านท่าเกษม ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้