โรงเรียนบ้านท่าเกษมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอารหารแห้ง เนื่ิองในวันครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอารหารแห้ง

เนื่ิองในวันครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม