เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ในวัน 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดท่าเกษม , วัดหัวกุญแจ

เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน

ในวัน 15 กรกฎาคม 2562

ณ วัดท่าเกษม , วัดหัวกุญแจ

นำโดย  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษมและบุคลากรครู  นักเรียน