โรงเรียนบ้านท่าเกษมร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองด่าน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนบ้านท่าเกษมร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ

ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองด่าน

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

  นำโดย  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม  นายมนตรี  บุญสมนึก

และคณะครู   นักเรียน