นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้ร่วมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก กับ เทศบาลตำบลท่าเกษม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านท่าเกษม

ได้ร่วมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก กับ เทศบาลตำบลท่าเกษม

ในวันศุกร์  ที่ 22 พฤศจิกายน  2562