ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร

คณะครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม ( โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล )

ในวันพุธ  ที่  4 ธันวาคม 2562