กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าเกษม ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าเกษม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

ในวันศุกร์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ณ อาคารอนกประสงค์โรงเรียนบ้านท่าเกษม