โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ณ วัดโคกสัมพันธ์ วันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2563