การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าเกษม

วันจันทร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นางสาววิชุดา นาชัยฤทธิ์ ได้รับการประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการ

  1. นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม
  2. นายวิเชียร สุคนธประทีป ประธานคระกรรมการสถานศึกษา
  3. นางวรรณา ชมภู ครูพี่เลี้ยง