ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่โรงเรียน  เลขที่ 117 ม.9 บ้านหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

E-mail. Banthakasem@hotmail.com

โทร.  037-247304