ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเกษม
เลขที่ 117 ม.9 บ้านหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 061-4415095 , 092-5822266
E-mail. Banthakasem@sk1edu.go.th