ข้อมูลติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเกษม
เลขที่ 117 ม.9 บ้านหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037 – 247-304
E-mail. Banthakasem@sk1edu.go.th