O5 ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านท่าเกษม

ที่ตั้ง เลขที่ 117 หมู่ 9 บ้านหัวกุญแจ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

Email : Banthakasem@gmail.com

เพจ Fackbook : https://www.facebook.com/banthakasem

เว็ปไซค์ โรงเรียน : www.btks.ac.th

โทรศัพท์ : 037 -247304