โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเกษม

กิจกรรมที่จัดขึ้น 

การกล่าวถวายราชสดุดี

การบำเพ็ญประโยชน์