ประกาศ !!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

บุคคลหรือผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามประกาศของโรงเรียนบ้านท่าเกษมสามารถสมัครด้วยตนเอง

ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม– 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

สามารถติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม โทร . 037-247304รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถศึกษาจากประกาศโรงเรียนบ้านท่าเกษม https://drive.google.com/file/d/1_6wa2xJf93_dWkh_7RGwLTFENVpHN8Tx/view?usp=sharing