หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านท่าเกษมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนบ้านท่าเกษมเปิดรับสมัครนักเรียนเ…

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดงานวิชาการร่วมกับเครือข่ายตำบลท่าเกษม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม ในวันเสาร์ ที่ 11 เดือนมกราคม 2563

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดงานวิชาการร่วมกับ…

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านท่าเกษม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ…

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้นำนักเรียนไปทัศนศ…

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม ต้อนรับ นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม ต้อนร…