ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา 15.30 น. พร้อมกัน

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา-2019 เข้าสู่สภาวะปกติ
โรงเรียนบ้านท่าเกษม ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
ให้นักเรียน ป.1 ถึง ป.6 เลิกเรียนเวลา15.30 น. พร้อมกัน
❤️ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง รับบุตรหลานบริเวณด้านนอกหน้าประตูโรงเรียน
🚫 ไม่อนุญาตให้เข้ามารับนักเรียนในบริเวณโรงเรียน
จึงแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

Napaporn Kaewpraphan

มิถุนายน 12, 2022

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

สิงหาคม 28, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 24, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มิถุนายน 24, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

กุมภาพันธ์ 20, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

กุมภาพันธ์ 20, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

กุมภาพันธ์ 2, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

กุมภาพันธ์ 2, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

กุมภาพันธ์ 2, 2021

จีราวรรรณ ศรีอริยานนท์

มกราคม 27, 2021
1 2 6