นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะตูมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านท่าเกษม

นางสาวทิพนารา เกรียงพิริยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะตูมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านท่าเกษมมอบโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม นายเอกพงส์ บุตรสงฆ์

โรงเรียนบ้านท่าเกษมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้