มูลนิธิเกียรติร่วมมิตร ( โรงงานนำ้ตาลตะวันออก ) มอบทุนการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

มูลนิธิเกียรติร่วมมิตร ( โรงงานนำ้ตาลตะวันออก ) มอบทุนการศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564มอบโดย คุณจงกล เอี่ยมพงศ์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงายองค์การสัมพันธ์โรงเรียนบ้านท่าเกษมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้