รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

รับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 เป็นต้นไป ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านท่าเกษม โทร 037-247304 ,ผอ.ทิพนารา 061-4415095 , ครูสมหญิง 097-2619005, ครูวิชุดา 086-2374082 , ครูวิจิตรา 098-3472949