โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562