การอบรมโครงการค่ายคุณธรรม ตำบลท่าเกษม

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์  2561
โรงเรียนบ้านท่าเกษม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม
จัด โครงการค่ายคุณธรรม ตำบลท่าเกษม ณ วัดโคกสัมพันธ์
คลิ๊กชมภาพ