หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านท่าเกษมร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองด่าน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนบ้านท่าเกษมร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม…

เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ในวัน 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดท่าเกษม , วัดหัวกุญแจ

เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านท่าเกษม…

โรงเรียนบ้านท่าเกษมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอารหารแห้ง เนื่ิองในวันครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษมจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบา…

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดพิธีววันสถาปนาลูกเสือฯ และเดินสวนสนาม พร้อมกับนำลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ในชุมชน วัด

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดพิธีววันสถาปนาล…

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไ…

พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้กับยุวบัณฑิตและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้กับยุวบั…

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 21 มีนาคม ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย…