หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

20-22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนในเครือข่ายตำบลท่าเกษมได้จัดค่ายกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าเกษม

                 วันที่ 20-22 กุมภา…