โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้นำนักเรียนไปทัศนศ…

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดกิจกรรมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าเกษม

โรงเรียนบ้านท่าเกษม จัดกิจกรรมงาน &#8220…

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้ร่วมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก กับ เทศบาลตำบลท่าเกษม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียน…

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเท…

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม ต้อนรับ นายเอกพงศ์ บุตรสงฆ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม ต้อนร…